Talent der Lage Landen & Kid’s Talent

dit is jouw podium

In 2023 vindt Talent der Lage Landen/Kid’s Talent uitzonderlijk niet plaats. In 2024 zijn we terug.

vanaf
2024

fakkeltheater
Antwerpen

genre
zangwedstrijd

alle leeftijden

In 2024 gaan we voor de twaalfde keer op zoek naar het Talent der Lage Landen en voor de zevende keer naar het Kids’Talent.

Talent der Lage Landen is intussen langzaamaan uitgegroeid tot een begrip. Dit is niet zomaar de zoveelste zangwedstrijd. De winnaar gaat aan de haal met een prijzenpakket t.w.v. maar liefst 2000 euro: een professionele opname, een lessenreeks bij niemand minder dan Wanda Joosten, een fotoshoot, promotie…

De kandidaten worden door een professionele jury beoordeeld. In de eerste plaats wordt er gequoteerd op zang en stemtechniek, maar ook uitstraling, podiumact, en originaliteit zijn belangrijk. We zijn immers niet op zoek naar kopieën van bestaande artiesten!

Alle liveshows gaan door in augustus/september 2024.

Reglement Talent der Lage Landen

1. Talent der Lage Landen” is een zangwedstrijd. De nadruk ligt op het zingen en daar gaat dan ook de meeste aandacht naartoe. Présence, originaliteit en act zijn eveneens belangrijk. Het gaat erom om jezelf te zijn, origineel te zijn: het is géén soundmix of imitatiewedstrijd.

2. De organisatoren van “Talent der Lage Landen” trachten alles in het werk te stellen om de kandidaat alle kansen te geven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen optreden. De techniek is hetzelfde voor iedereen. Elke deelnemer verdient een eerlijke kans om zijn/haar talenten te tonen.

3. Alle kandidaten dienen minstens 15 jaar te zijn/worden in het jaar waarin ze deelnemen. Deelnemers voor editie 2022 moeten geboren zijn in 2008 of vroeger.

4. Kandidaten dienen samen met het inschrijvingsformulier een demo of filmpje op te sturen waarop 1 volledig nummer is ingezongen. Deze demo wordt beoordeeld door een jury en bepaalt welke kandidaten mogen deelnemen aan de liveshows. Er worden maximaal 20 kandidaten toegelaten per show.

5. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 40 voor soloartiesten en € 70 voor duo’s en groepen, en is eenmalig te betalen. Dit is enkel te betalen door kandidaten die doorstromen naar de liveshows. Tijdens elke show wordt een broodmaaltijd voor de kandidaten voorzien.

6. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de liveshows dienen sowieso het inschrijvingsgeld te betalen, ook als ze nadien besluiten om niet deel te nemen.

7. De deelnemers mogen de anderen niet hinderen voor, tijdens of na hun optreden. Anders leidt dit tot diskwalificatie.

8. De vakjury oordeelt steeds objectief. Het is niet mogelijk de uitslag nadien te betwisten.

9. De deelnemers mogen zelf een voorkeur geven voor de datum van de eerste liveshow. De organisatie tracht hiermee zoveel als mogelijk rekening te houden. Eens deze datum bevestigd werd door de organisatoren, kan deze niet meer worden gewijzigd om organisatorische redenen.

10. De deelnemers dienen op de dagen van de liveshow vanaf 17.30 uur ter beschikking te staan van de organisatie. De juiste planning wordt ruim op tijd doorgegeven.

11. De deelnemers moeten hun nummers live zingen. De kandidaten mogen gebruik maken van een orkestband (= instrumentale versie van een liedje op cd of usb-stick) van goede kwaliteit, ZONDER lead stem of MELODIELIJN. Backing vocals op de orkestband zijn toegelaten. Er worden geen cassettes toegelaten. VOICE-OVER is eveneens niet toegelaten (voice over = het meezingen met je eigen stem die vooraf werd ingezongen op de orkestband). Kandidaten dienen zelf voor deze orkestband te zorgen en uiterlijk 10 dagen voor de liveshow te bezorgen aan de organisator. Er mag ook gespeeld worden met live begeleiding. De organisatie stelt een digitale piano ter beschikking. Kandidaten die met live begeleiding zingen, brengen zelf een muzikant mee of begeleiden zichzelf. Let op: In de eerste liveshow kan niet gespeeld worden met drum. Dit kan wel in de finale!

12. De jury mag op elk moment aan de kandidaat vragen om een stukje a capella te zingen of om de orkestband te beluisteren.

13. De liveshows starten telkens om 20 uur. Deuren voor het publiek openen om 19.30 uur.

14. Een totaal van 100 punten wordt door de jury toegekend en als volgt samengesteld: zang: 50 punten, présence / uitstraling: 20 punten, act / podium: 20 punten, originaliteit: 10 punten. De jury kiest maximaal 10 kandidaten die naar de finale gaan

15. Elke deelnemer is verplicht in de halve finale en finale andere nummers te zingen dan tijdens de eerste show. In de finale brengen de deelnemers 1 nummer met orkestband of eigen begeleiding en 1 nummer met live-muzikanten. Deze worden door de organisatoren aangesteld. Er wordt per kandidaat 1 repetitiemoment voorzien met de live-band op de dag van de finale. De kandidaten dienen dan de hele dag ter beschikking te staan van de organisatoren.

16. Elke deelnemer verbindt zich ertoe via The Singing Factory – Events 10 inkomkaarten (of steunkaarten) te kopen voor de 1ste liveshow die hij/zij kan doorverkopen aan zijn/haar fans en supporters. Deze dienen gereserveerd te worden via info@singingfactory.be en afgerekend te worden uiterlijk 10 dagen voor de eerste liveshow. Tickets kosten € 10/stuk voor de eerste show en halve finale en € 15/stuk voor de finale. Extra tickets kunnen gekocht worden via www.fakkeltheater.be.

17. Elke deelnemer krijgt twee steunkaarten voor de eerste liveshow waarin hij/zij zingt (na aankoop van 10 tickets). Deze worden vooraf gereserveerd via info@singingfactory.be. Dit zijn stembiljetten, geen toegangstickets.

18. Tinne De Groot zal, als voorzitter van The Singing Factory – Events, fungeren als voorzitter van de jury. Zij verzamelt de punten van de juryleden en telt ze bij elkaar en zal erop toekijken dat elk jurylid zijn/haar taak ernstig neemt. Bij een ex-aequo zijn de punten die behaald werden op de zang doorslaggevend. Zij zetelt ook in de jury.

19. Het publiek krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen. Elke inkomkaart is een stembiljet, en moet na het optreden van de laatste deelnemer in de daarvoor voorziene doos op de jurytafel gestopt worden. Een vrijkaart is eveneens een stembiljet. Op het stembiljet schrijft het publiek de 2 namen van zijn of haar favoriete kandidaten. De eerste naam krijgt 2 punten, de tweede naam krijgt 1 punt. Stembiljetten met slechts 1 naam worden niet meegeteld.

20. Het publiek stemt in de eerste liveshow telkens 1 kandidaat naar de halve finale en in de halve finale 2 kandidaten naar de finale.

21. Tijdens de finale wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De deelnemer met de meeste voorkeurstemmen in deze finale wint de publieksprijs. Enkel de vakjury bepaalt wie het “Talent der Lage Landen 2022” wordt.

22. Op de finaledag moet elke deelnemer de hele dag beschikbaar zijn. De dagplanning wordt vooraf doorgegeven.

23. Kandidaten kunnen ook steunkaarten verkopen. Deze kosten € 10,– en zijn eveneens een stembiljet voor de publieksprijs. Deze steunkaarten worden ook meegeteld bij de 10 tickets die de kandidaten dienen te verkopen. Een kandidaat die dus 8 tickets en 2 steunkaarten verkoopt, is dus in orde.

24. Iedere deelnemer geeft automatisch toestemming aan The Singing Factory – Events om zijn/haar foto’s en CV te gebruiken op de website of media gerelateerd aan de wedstrijd.

25. De naam “Talent der Lage Landen “mag enkel gebruikt worden i.v.m. de wedstrijd zelf, en mag enkel gebruikt worden na toelating van de organisatoren.

26. Het reglement is eigendom van The Singing Factory – Events. De organisatoren hebben het recht, het wedstrijdreglement ten allen tijde aan te passen als blijkt dat één of meerdere deelnemers de reglementen foutief of dubbelzinnig trachten te interpreteren of louter als dit ten goede komt aan de wedstrijd zelf én de kandidaten.

27. Alle shows behalve de halve finale gaan door in het Fakkeltheater in Antwerpen.

© Copyright Tinne De Groot voor The Singing Factory – Events: het is verboden om teksten, foto’s, of enige andere vormen van media uit de website te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.

Reglement Kid's Talent

1. “Kids’Talent” is een zangwedstrijd. De nadruk ligt op het zingen en daar gaat dan ook de meeste aandacht naartoe. Présence, originaliteit en act zijn eveneens belangrijk. Het gaat erom om jezelf te zijn, origineel te zijn: het is géén soundmix of imitatiewedstrijd.

2. De organisatoren van “Kids’Talent” trachten alles in het werk te stellen om de kandidaat alle kansen te geven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen optreden. De techniek is hetzelfde voor iedereen. Elke deelnemer verdient een eerlijke kans om zijn/haar talenten te tonen.

3. Alle kandidaten dienen minstens 8 jaar te zijn/worden in het jaar waarin ze deelnemen. Deelnemers voor editie 2022 moeten geboren zijn tussen 2009 en 2015. De kandidaten dienen tijdens de liveshow vergezeld te zijn van één van de ouders of wettelijke voogden. Hun inschrijvingsformulier dient eveneens mede door hen ondertekend te worden. Kandidaten geboren in 2007 of vroeger kunnen deelnemen aan Talent der Lage Landen.

4. Kandidaten dienen samen met het inschrijvingsformulier een demo of filmpje op te sturen waarop 1 volledig nummer is ingezongen. Deze demo wordt beoordeeld door een jury en bepaalt welke kandidaten mogen deelnemen aan de liveshows. Er worden maximaal 20 kandidaten toegelaten per show.

5. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 40 voor soloartiesten en € 70 voor duo’s en groepen, en is eenmalig te betalen. Dit is enkel te betalen door kandidaten die doorstromen naar de liveshows. Tijdens elke show wordt een maaltijd voor de kinderen voorzien. Allergieën geef je uiterlijk 10 dagen voor de liveshow door.

6. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de liveshows dienen sowieso het inschrijvingsgeld te betalen, ook als ze nadien besluiten om niet deel te nemen.

7. De deelnemers mogen de anderen niet hinderen voor, tijdens of na hun optreden. Anders leidt dit tot diskwalificatie.

8. De vakjury oordeelt steeds objectief. Het is niet mogelijk de uitslag nadien te betwisten.

9. De deelnemers mogen zelf een voorkeur geven voor de datum van de eerste liveshow. De organisatie tracht hiermee zoveel als mogelijk rekening te houden. Eens deze datum bevestigd werd door de organisatoren, kan deze niet meer worden gewijzigd om organisatorische redenen.

10. De deelnemers dienen op de dagen van de liveshow vanaf 14.30 uur ter beschikking te staan van de organisatie. In de namiddag is er een workshop,gevolgd door een maaltijd. Workshop en maaltijd zijn ENKEL toegankelijk voor de kinderen, niet voor de ouders.

11. De deelnemers moeten hun nummers live zingen. De kandidaten mogen gebruik maken van een orkestband (= instrumentale versie van een liedje op cd of usb-stick) van goede kwaliteit, ZONDER lead stem of MELODIELIJN. Backing vocals op de orkestband zijn toegelaten. Er worden geen cassettes toegelaten. VOICE-OVER is eveneens niet toegelaten (voice over = het meezingen met je eigen stem die vooraf werd ingezongen op de orkestband). Kandidaten dienen zelf voor deze orkestband te zorgen en uiterlijk 10 dagen voor de liveshow te bezorgen aan de organisator. Er mag ook gespeeld worden met live begeleiding. De organisatie stelt een digitale piano ter beschikking. Kandidaten die met live begeleiding zingen, brengen zelf een muzikant mee of begeleiden zichzelf. Let op: In de eerste liveshow kan niet gespeeld worden met drum. Dit kan wel in de finale!

12. De jury mag op elk moment aan de kandidaat vragen om een stukje a capella te zingen of om de orkestband te beluisteren.

13. De liveshows starten telkens om 20 uur. De kinderen zijn aanwezig vanaf 14.30 uur. Deuren voor het publiek openen om 19 uur.

14. Een totaal van 100 punten wordt door de jury toegekend en als volgt samengesteld: zang: 50 punten, présence / uitstraling: 20 punten, act / podium: 20 punten, originaliteit: 10 punten. De jury kiest maximaal 10 kandidaten die naar de finale gaan

15. Elke deelnemer is verplicht in de finale andere nummers te zingen dan tijdens de eerste show. In de finale brengen de deelnemers 1 nummer met orkestband of eigen begeleiding en 1 nummer met live-muzikanten. Deze worden door de organisatoren aangesteld. Er wordt per kandidaat 1 repetitiemoment voorzien met de live-band op de dag van de finale. De kandidaten dienen dan de hele dag ter beschikking te staan van de organisatoren.

16. Elke deelnemer verbindt zich ertoe via The Singing Factory – events 10 inkomkaarten (of steunkaarten) te kopen voor de 1ste liveshow die hij/zij kan doorverkopen aan zijn/haar fans en supporters. Deze dienen gereserveerd te worden via info@singingfactory.be en afgerekend te worden uiterlijk 10 dagen voor de eerste liveshow. Tickets kosten € 10/stuk voor de eerste show en € 15/stuk voor de finale. Extra tickets kunnen gekocht worden via www.fakkeltheater.be.

17. Elke deelnemer heeft recht op twee steunkaarten voor de eerste liveshow waarin hij/zij zingt (na aankoop van 10 tickets). Deze worden vooraf gereserveerd via info@singingfactory.be. Dit zijn stembiljetten, geen toegangstickets.

18. Tinne De Groot zal, als voorzitter van The Singing Factory – events, fungeren als voorzitter van de jury. Zij verzamelt de punten van de juryleden en telt ze bij elkaar en zal erop toekijken dat elk jurylid zijn/haar taak ernstig neemt. Bij een ex-aequo zijn de punten die behaald werden op de zang doorslaggevend. Zij zal ook in de jury zetelen.

19. Het publiek krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen. Elke inkomkaart is een stembiljet, en moet na het optreden van de laatste deelnemer in de daarvoor voorziene doos op de jurytafel gestopt worden. Een vrijkaart is eveneens een stembiljet. Op het stembiljet schrijft het publiek de 2 namen van zijn of haar favoriete kandidaten. De eerste naam krijgt 2 punten, de tweede naam krijgt 1 punt. Stembiljetten met slechts 1 naam worden niet meegeteld.

20. Het publiek stemt in de eerste liveshow telkens 1 kandidaat naar de finale.

21. Tijdens de finale wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De deelnemer met de meeste voorkeurstemmen in deze finale wint de publieksprijs. Enkel de vakjury bepaalt wie het “Kids’Talent 2022” wordt.

22. Op de finaledag moet elke deelnemer de hele dag beschikbaar zijn. De dagplanning wordt vooraf doorgegeven.

23. Kandidaten kunnen ook steunkaarten verkopen. Deze kosten € 10,– en zijn eveneens een stembiljet voor de publieksprijs. Deze steunkaarten worden ook meegeteld bij de 10 tickets die de kandidaten dienen te verkopen. Een kandidaat die dus 8 tickets en 2 steunkaarten verkoopt, is dus in orde.

24. Iedere deelnemer geeft automatisch toestemming aan The Singing Factory – Events om zijn/haar foto’s en CV te gebruiken op de website of media gerelateerd aan de wedstrijd.

25. De naam “Kids’Talent “mag enkel gebruikt worden i.v.m. de wedstrijd zelf, en mag enkel gebruikt worden na toelating van de organisatoren.

26. Het reglement is eigendom van The Singing Factory – Events. De organisatoren hebben het recht, het wedstrijdreglement ten allen tijde aan te passen als blijkt dat één of meerdere deelnemers de reglementen foutief of dubbelzinnig trachten te interpreteren of louter als dit ten goede komt aan de wedstrijd zelf én de kandidaten.

27. Alle shows gaan door in het Fakkeltheater in Antwerpen.

© Copyright Tinne De Groot voor The Singing Factory – Events : het is verboden om teksten, foto’s, of enige andere vormen van media uit de website te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.